4 วิธีปฏิบัติเมื่อต้องขับรถลุยน้ำ ในช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมขังบนถนน

4 วิธีปฏิบัติเมื่อต้องขับรถลุยน้ำ ในช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมขังบนถนน

On

4 วิธีปฏิบัติเมื่อต้องขับรถลุยน้ำ ในช่วงเว…