ในยุคนี้ควรเลือกซื้อรถยนต์มือสองหรือรถป้ายแดงถึงจะดี

ในยุคนี้ควรเลือกซื้อรถยนต์มือสองหรือรถป้ายแดงถึงจะดี

On

ในยุคนี้ควรเลือกซื้อรถยนต์มือสองหรือรถป้าย…