รถจอดอยู่เฉยๆ แต่โดนเฉี่ยวชน ไม่สามารถหาคู่กรณีได้ ประกันจ่ายไหม?

รถจอดอยู่เฉยๆ แต่โดนเฉี่ยวชน ไม่สามารถหาคู่กรณีได้ ประกันจ่ายไหม?

ไม่มีคู่กรณีประกันจะจ่ายไหม ?อุบัติเหตุบนท้องถนนคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ว่าเจ้าของรถจะจอดเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม เพราะถึงแม้จะจอดรถอยู่เฉยๆ เข้าที่เข้าทางแล้วก็ตามแต่ก็สามารถถูกเฉี่ยวชนได้ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวแล้วเจ้าของรถไม่สามารถหาคู่กรณีได้  จึงเกิดความกังวลว่าจะมีปัญหาเมื่อทำการเคลมประกัน .. การเคลมประกันในลักษณะดังกล่าวสามารถทำได้ มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้


1.     เมื่อเกิดเหตุเฉี่ยวชนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คู่กรณีหนีหายไปไม่สามารถติดตามมาได้ หรือการเฉี่ยวชนกับสิ่งของต่าง ๆ ทั้งเสาไฟฟ้าหรือรั้ว  ก็สามารถดำเนินการเคลมประกันได้ทุกกรณี  ผู้ทำประกันควรแจ้งอย่างรวดเร็วที่สุดที่ทำได้และแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถี่ถ้วนชัดเจนตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลอันเป็นเท็จในภายหลัง

ไม่มีคู่กรณีประกันจะจ่ายไหม
รถจอดอยู่เฉยๆ แต่โดนเฉี่ยวชน ไม่สามารถหาคู่กรณีได้ ประกันจ่ายไหม? ที่มาของรูปประกอบ www.pixabay.com/

2.     วิธีการแจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยสามารถทำได้หลายช่องทางทั้งทางอีเมล์ เว็บไซด์ของบริษัท หรือเบอร์โทรศัพท์ พร้อมเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหมายเลขสัญญากรมธรรม์ สำเนาใบขับขี่ โดยเฉพาะในกรณีอุบัติเหตุรถชนแล้วหนีควรมีบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประกอบการยื่นเรื่องเคลมประกันด้วยจะดีที่สุด อ่านเรื่อง>>ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์

3.     เมื่อทางบริษัทประกันรับเรื่องและตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ แล้วจะมีการออกใบเคลมเพื่อให้เจ้าของรถใช้เป็นหลักฐานในการนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์ให้บริการตามสัญญาประกันที่ระบุเอาไว้ ซึ่งเจ้าของรถห้ามปล่อยทิ้งไว้นานเพราะใบเคลมแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปีนับจากวันที่ออกเอกสาร  ในระหว่างที่รถอยู่ในสถานประกอบการ  ทางบริษัทประกันอาจส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของรถอีกครั้งเพื่อประเมินความเสียหายและรายละเอียดงานซ่อมอีกครั้ง

4.     เมื่อซ่อมเสร็จเจ้าของรถต้องเซ็นเอกสารการรับรถก่อนนำรถออกจากศูนย์ให้บริการเพื่อปิดงานซ่อม ซึ่งบริษัทที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์บางแห่งอาจมีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการในภายหลังเพิ่มเติมอีกด้วย อ่านเรื่อง>>ทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองในกรณีที่รถถูกชนโดยไม่มีคู่กรณีนั้นไม่มีความแตกต่างกับการเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเลย สิ่งสำคัญที่เจ้าของรถต้องทำมีเพียงการให้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดและตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อบริษัทประกันภัยทำการตรวจสอบข้อมูล โดยรายละเอียดในการคุ้มครองต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์  โดยประวัติการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นประวัติการขับขี่ของเจ้าของรถ  ซึ่งย่อมส่งผลต่อการทำสัญญาประกันในครั้งต่อไป เจ้าของรถจึงจำเป็นต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของตนเองและยังเป็นการสร้างความปลอดภัยของผู้ขับขี่ รวมไปถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ด้วย

อ่านเนื้อหาที่คล้ายกัน