รถหาย รถถูกขโมย ประกันจะจ่ายให้ไหม

รถหาย รถถูกขโมย ประกันจะจ่ายให้ไหม

ผู้ทำประกันภัยรถยนต์หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยคาใจว่าการคุ้มครองของสัญญาประกันภัยนั้นครอบคลุมในกรณีที่รถสูญหายหรือถูกขโมยด้วยหรือไม่ ยิ่งในปัจจุบันข่าวอาชญากรรมและโจรกรรมที่มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ย่อมสร้างความกังวลให้กับเจ้าของรถได้ไม่น้อย เพราะแม้ว่าจะมีการเฝ้าระวังและป้องกันให้ดีเพียงใด โอกาสที่จะเกิดเหตุรถหายก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ “รถหาย รถถูกขโมย ประกันจะจ่ายให้ไหม?”ตามไปดูกันเลย


การทำประกันภัยรถยนต์จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เจ้าของรถยนต์ส่วนมากนิยมนำมาใช้ ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของรถยนต์ได้ดี แต่ผู้ทำประกันภัยบางคนก็ยังมีข้อสงสัยว่าหากรถเกิดหายหรือถูกขโมยขึ้นมาจริง ๆ ทางประกันจะจ่ายให้หรือไม่ จึงขออธิบายขั้นตอนการจ่ายประกันรถยนต์สูญหายของสัญญาประกันภัยรถยนต์เอาไว้ ดังนี้

รถหาย รถถูกขโมย ประกันจะจ่ายให้ไหม
แนะนำประกันรถยนต์ ที่มาของรูปประกอบ www.pixabay.com/

1.     เมื่อเกิดกรณีรถยนต์สูญหายและเจ้าของรถแน่ใจแล้วว่ารถถูกขโมยไปแน่นอน ผู้ทำประกันภัยรถยนต์ต้องเร่งแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน เพื่อใช้เอกสารบันทึกประจำวันดังกล่าวในการเรียกสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้ให้บริการประกันภัย  ควรระบุวัน เวลาและสถานที่ที่รถถูกโจรกรรมให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามของบริษัทประกันภัยรถยนต์ด้วย อ่านเรื่อง>>เปรียบเทียบบริษัทประกันภัยรถยนต์

2.     เมื่อรับเรื่องแล้วทางบริษัทประกันภัยจะมีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ของผู้ทำประกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญหายของรถยนต์เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถติดตามรถกลับคืนมาได้จริง ๆ ซึ่งส่วนมากจะใช้เวลาเพื่อดำเนินการตรวจสอบนานประมาณ 45 วัน ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ให้บริการประกันภัยนั้น ๆ ในระหว่างการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่อาจมีการขอเข้ามาสอบถามเพื่อตรวจดูสถานที่เกิดเหตุเพื่อดูมาตรการป้องกันและดูแลรถยนต์ของเจ้าของว่าเป็นอย่างไร พร้อมติดตามผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทราบโอกาสในการได้รถคืนของผู้ทำประกัน

3.     เมื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ประกันภัยจะมีการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับผู้ทำประกันภัยตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาทำประกัน แต่ในกรณีที่เจ้าของรถสามารถติดตามรถกลับคืนมาได้ ทางบริษัทที่ให้บริการประกันภัยจะดูแลในส่วนของความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่รถสูญหายให้กับเจ้าของรถด้วย

ดังนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จึงนับว่ามีส่วนสำคัญที่สร้างความอุ่นใจให้กับเจ้าของรถได้ดี แต่เจ้าของรถก็ต้องตรวจสอบสัญญาทำประกันภัยให้ดีเสียก่อนว่าประกันภัยนั้นครอบคลุมในกรณีที่รถถูกโจรกรรมหรือสูญหายด้วยหรือไม่ มีทุนประกันในการทำสัญญาที่เท่าใดและให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง รวมไปถึงสัญญาต่าง ๆ ที่ทำกับทางไฟแนนซ์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง รวมไปถึงการเรียกร้องผลตอบแทนต่าง ๆ ที่จะได้เมื่อเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น

อ่านเรื่องที่คล้ายกัน