เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 , 2 , 3

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 , 2 , 3

“เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ ” การทำกรมธรรม์รถยนต์เป็นประกันภัยรถยนต์ในภาคสมัครใจหรือสิ่งที่กฎหมายไม่ได้บังคับ เจ้าของรถสามารถเลือกได้ด้วยตนเองว่าจะทำประกันประเภทใด ระดับความคุ้มครองและทุนเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย  ซึ่งประกันภัยในปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทประกันภัยได้ตามรายละเอียดความคุ้มครองได้ดังนี้

1.     ประกันภัยชั้น 1 เป็นประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมและวงเงินคุ้มครองสูงที่สุด โดยความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ทำประกันทั้งในกรณีที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี  รวมไปถึงความเสียหายของคู่กรณีในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยเป็นฝ่ายผิด ความคุ้มครองยังรวมไปถึงอุบัติภัยในกรณีที่รถเกิดไฟไหม้ น้ำท่วมหรือถูกโจรกรรมอีกด้วย สัญญากรมธรรม์ประเภทนี้จะมีกำหนดให้ความคุ้มครองรถที่มีอายุการใช้งานสูงสุดที่ 7 – 15 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย อ่านเรื่อง>>ประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดี

2.     ประกันภัยชั้น 2 หรือ 2 + เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีค่าเบี้ยประกันถูกกว่าประกันภัยชั้น 1 เล็กน้อย แต่ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีคู่กรณีเท่านั้นในกรณีที่ผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด โดยความคุ้มครองของคู่กรณียังคงรวมทั้งทรัพย์สินและชีวิตเหมือนเดิม  ทั้งนี้ครอบคลุมความคุ้มครองในกรณีรถเกิดไฟไหม้และรถหายเช่นกัน อายุการใช้งานรถยนต์ที่ทำสัญญาประกันภัยจะไม่เกิน 15 ปี

3.     ประกันภัยชั้น 3 หรือ 3+ ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น แต่บางบริษัทที่ให้บริการประกันภัยก็อาจเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของผู้ทำประกันภัยด้วย แต่ก็ต้องมีคู่กรณีด้วยเท่านั้น  ประกันประเภทนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถเกิดการสูญหายหรือถูกโจรกรรม ถือเป็นประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่มีราคาต่ำที่สุด  ไม่มีการกำหนดอายุการใช้งานของรถยนต์ในการขอทำสัญญาประกันประเภทนี้ อ่านเรื่อง>>ประกันรถยนต์แต่ละประเภท…ให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์
เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 , 2 , 3 ที่มาของรูปประกอบ www.pixabay.com/

“เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ ” เนื่องจากการทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ประเภทต่าง ๆ นั้นจะมีรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อจำกัดที่ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานของรถยนต์ ประวัติในการขับขี่และประวัติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำประกันภัยรถยนต์  รวมไปถึงรูปแบบการใช้งานของเจ้าของรถเอง หากเจ้าของรถต้องใช้งานรถยนต์บ่อย โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างจังหวัดที่เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ หรือบริเวณจุดจอดพักรถมีข่าวโจรกรรมรถยนต์เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ เจ้าของรถย่อมต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมรอบด้านอย่างการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่หากเจ้าของบ้านมีการใช้งานรถที่น้อย ไม่ได้เป็นรถติดแก๊ส  สถานที่จอดไม่มีลักษณะที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยก็สามารถเลือกใช้ประกันภัยแบบ 2 และ 2+ แทนได้เพื่อประหยัดเบี้ยประกัน  หากรถมีอายุการใช้งานมานานและไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมก็ควรเลือกทำประกันภัยชั้น 3 และ 3+ ที่คุ้มค่ามากกว่าแทน

อ่านเนื้อหาที่ตรงกัน