เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะกู้ซื้อบ้านได้

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะกู้ซื้อบ้านได้

เพื่อน ๆ เคยสงสัยไหม ว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงมีตั้งแต่แสนปลาย ๆ ถึงล้านขึ้นซึ่งปัจุบันต่ำกว่าล้านหายากมากถ้าไม่ใช้เขตชานเมือง บ้านมือ 2 หรือต่างจังหวัด การที่เราจะกู้ซื้อจะต้องมีเงินเดือนเท่าไร่ถึงจะยื้นกู้ซื้อได้ และแน่นอนเพื่อนๆหลายคนอาจเคยตอบตัวเองว่าเงินเดือนน้อยอย่างเราคงกู้ไม่ผ่านหรอก อันที่จริงแล้วการกู้ซื้อบ้านไม่ได้มีหลักกำหนดตายตัวว่าเพื่อน ๆ ต้องมีรายได้เท่าไหร่ แต่ธนาคารจะมองว่าเพื่อน ๆ ต้องการบ้านหลังละราคาเท่าไร่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนแล้วมีความสามารถผ่อนชำระค่าบ้านและมีเงินเหลือในการดำรงชีพได้มากกว่า เพราะฉนั้นจะตอบไม่ได้ว่าจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับราคาบ้านและความเหมาะสมกับรายได้

หรือจะรอช่วงโปรโมชั่น

จากการศึกษาพบว่าบางธนาคาร  ลูกค้าทั่วไปที่จะยื้นกู้เมื่อคำนวนรายได้แล้วต้องมีเงินค่าครองชีพคงเหลือ 5,000 -7,000 บาท ต่อคนต่อเดือนหลังจากหักเงินค่าผ่อนรายเดือนค่าบ้านที่ลูกค้ายื่นกู้แล้ว ซึ่งจะมีแค่ช่วงโปรโมชั่นพิเศษเท่านั้นที่จะอนุโลมไม่นำมาหักในการคำนวนเพราะฉนั้น

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะกู้ซื้อบ้านได้
เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะกู้ซื้อบ้านได้ ภาพจาก https://pixabay.com

ตัวอย่างการคำนวนวงเงิน

ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการคำนวนวงเงินกู้ของธนาคารของรัฐที่ให้สินเชื่อเฉพาะบ้านโดยตรงอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้เพื่อน ๆ ทราบกันในเบื้องต้น เพื่อจะได้ใช้ในการเตรียมตัวในการกู้ซื้อบ้านโดยปกติทั่วไปธนาคารธอส.จะแบ่งลูกค้าออกเป็นสองประเภทตามลักษณะอาชีพคือ อาชีพประจำ กับอาชีพอิสระ ซื่งอาชีพประจำจะถูกแบ่งย่อยอีกเป็นสองรูปแบบ คือรายย่อย กับสวัสดิการ

15,000-(750+1000) = 13,250  = 13,250 ÷ 3 = 4,416 ความสามารถในการผ่อนคือ 4,416 หรือ 4,400 บาท    
  • การคำนวนวงเงินกู้ของ อาชีพประจำรายย่อยกับอาชีพอิสระจะมีการคำนวนในรูปแบบเดียวกันคือ 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ธนาคารเชื่อว่าผู้กู้จะมีความสามารถผ่อนช้ำระให้ธนาคารได้แค่ 1 ใน 3ของเงินเดือนเท่านั้นที่เหลือเป็นค่าครองชีพในแต่ละเดือน ซึ่งจะมีเพียงโปรโมชั่นบ่างช่วงเท่านั้นที่มีการอนุโลมให้ 1 ใน 2 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในช่วงเวลานั้นๆ เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในสลีปเฉลี่ย 750 บาท บัตรเครดิต 1,000  บาทต่อเดือน
นำ [15,000-(750+1000)] –  4,400  = 8,850 หลังหักเงินงวดต้องเหลือค่าครองชีพ 7,000 บาท ในตัวอย่าง คงเหลือ 8,850 ถือว่าผ่านเกณฑ์  

นำวงเงินงวดผ่อนที่ได้เปรียบเทียบวงเงินกู้ตามขณะอัตราดอกเบี้ย ณ ตอนนั้นยกตัวอย่าง ที่ดอกเบี้ย 4%  ระยะเวลา 30-40 ปีจะกู้ได้เม่าไหร่ 30  ปี เงินงวดผ่อน 4,400 กู้ได้ 900,000 บาท 40 ปี เงินงวดผ่อน 4,400 กู้ได้ 800,000 บาท

15,000-(750+1000)   = 13,250 = 13,250 คูณ 80% = 10,600 ความสามารถในการผ่อนคือ 10,600    
  • การคำนวนสำหรับอาชีพประจำที่มีสวัสดิการกับธอส. จะคำนวนวงเงินกู้จาก 80% ของฐานเงินเดือน  Salary เท่านั้น เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในสลีปเฉลี่ย750 บาท        บัครเครดิต 1,000  บาทต่อเดือน นำวงเงินงวดผ่อนที่ได้เปรียบเทียบวงเงินกู้ตามขณะอัตราดอกเบี้ย ณ ตอนนั้น ยกตัวอย่าง ที่ดอกเบี้ย 4%  ระยะเวลา 30-40 ปีจะกู้ได้เม่าไหร่ 30 ปี เงินงวดผ่อน 10,600 กู้ได้ 2,000,000 บาท 40 ปี เงินงวดผ่อน 10,600 กู้ได้   1,900,000 บาท

หมายเหตุ นี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างการคำนวนแบบคร่าว ๆ เท่านั้น การยื่นกู้จริง ๆ จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น เครดิตของตัวผู้กู้เองและการพิจารณาจากการพิจารณาของพนักงานสินเชื่อเป็นหลัก

อ่านเรื่องแนะนำ