อาชีพประจำ VS อาชีพอิสระ กับการยื่นกู้ซื้อบ้าน (ธอส.)

อาชีพประจำ VS อาชีพอิสระ กับการยื่นกู้ซื้อบ้าน (ธอส.)

ถ้าจะพูดถึงสินเชื่อบ้านก็คงจะมีหลายธนาคารที่ให้บริการ แต่จะขอพูดถึงธนาคารของรัฐที่มีพันธกิจเรื่องการทำให้คนไทยมีบ้านอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยื่นกู้ซื้อบ้านกับ ธอส. ระหว่างอาชีพประจำกับอาชีพอิสระ ว่าจะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรลองไปดูเลย

อาชีพประจำ VS อาชีพอิสระ

อาชีพอย่างพวกเราจะกู้บ้านได้ไหม? จะยุ่งยากไหม? แล้วต้องทำอย่างไร?  อาชีพอิสระจะยุ่งยากกว่าอาชีพประจำใช่หรือไม่?  ถือเป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการซื้อบ้าน สำหรับบทความนี้ผู้เขียนจะอธิบายว่าแต่ละอาชีพควรเตรียมตัวอย่างไร

1. อาชีพประจำ

อาชีพประจำ คือ อาชีพที่มีการทำงานและจ่ายเงินเดือนเป็นประจำเข้าบัญชีธนาคารที่มี สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนที่เป็นกิจจะลักษณะ มีรายได้ที่แน่นนอน เท่าๆ กันทุก ๆ เดือนได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน หรือ ลูกจ้างบริษัทเอกชน  อาชีพประจำจะมีข้อได้เปรียบในการยื่นกู้ซื้อบ้านในเรื่อง การตรวจสอบเอกสารรายได้ สำหรับเอาชีพประจำจะมีรายได้ที่แน่นอน จะมี สลิปเงินเดือนหรือใบนำส่งประกันสังคม เป็นการรวมเอารายได้ไว้อย่างชัดเจนและเท่ากันทุกเดือน มั่นใจได้ในระดับของการผ่อนชำระว่าจะสามารถผ่อนได้ทุกเดือน

อาชีพกับการยื่นกู้ซื้อบ้าน
อาชีพประจำ VS อาชีพอิสระ กับการยื่นกู้ซื้อบ้าน (ธอส.) ภาพจาก https://pixabay.com

สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะแบ่งอาชีพประจำออกเป็นสองประเภท

  • อาชีพประจำ-สวัสดิการ คือ เกิดขึ้นจากบริษัทที่ผู้กู้ทำงานอยู่มีการทำข้อตกลงขึ้นกับธนาคาร ธอส. เพื่อให้พนักงานที่ทำงานมาใช้สิทธิยื่นกู้  (ข้อตกลงว่าบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานที่กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ธอส. นำส่งให้ธนาคารทุกเดือนตลอดระยะเวลากู้ และจะแจ้งให้ธนาคารทราบกรณีพนักงานลาออก ) สิทธิพิเศษสำหรับอาชีพประจำ-สวัสดิการ คือ (ผู้กู้สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคลบริษัทที่ทำงานอยู่ว่ามีสิทธิหรือไม่) วงเงินกู้ที่สูงกว่าอาชีพที่ไม่มีสวัสดิการ เกือบเท่าตัว จากการคำนวนอัตราเปอร์เซ็นจากรายได้ที่สูงกว่า อาชีพอื่น  สิทธิพิเศษเรื่องอัตราดอกเบี้ยพิเศษหลังจากบัญชีเงินกู้เปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สิทธิอื่น ๆ ตามโปรโมชั่นปจุบัน
  • อาชีพประจำ-รายย่อย คือ ลูกค้าอาชีพประจำทั่วไปที่ไม่ได้มีการทำข้อตกลงกับธนาคาร ธอส. การคำนวณต่าง ๆ ก็ไม่แตกต่างกับอาชีพอิสระ ที่ง่ายกว่าคือการจัดเตรียมเอกสาร

2. อาชีพอิสระ

  • อาชีพอิสระ คือ เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ จดทะเบียนการค้า หรื่อไม่จดทะเบียนการค้า ซึ่งรายได้จะมาจากผลกำไรของกิจการ ซึ่งจะไม่แน่นอนว่าแต่ละเดือนแต่ละปีจะได้กำไรหรือขาดทุน เพราะฉนั้นจะดูไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอในเรื่องของรายได้  ดังนั้นเอกสารและการยื้นกู้ของอาชีพอีสระจะยุ่งยากมากกว่าอาชีพประจำ  ทั้งในเรื่องของเกณฑ์รายได้และเงื่อนไขด้านความมั่งคงของธุรกิจ เอกสารแสดงรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากงบกำไรขาดทุน ของกิจการ หรือ บัญชีรายรับรายจ่ายควบคู่กับการเดินบัญชีธนาคาร  การนำส่งภาษีเงินได้ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อกำหนดด้านกฎหมายเข้ามาควบคุม

จากความหมายข้างต้นอาจทำให้ผู้กู้ได้ทราบว่าตัวเองอยู่ในผู้กู้กลุ่มใด   เพื่อการเตรียมตัวเตรียมขอมูลและเอกสารได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ใครที่จะเตรียมตัวยื่นกู้ซื้อบ้านกับ ธอส. ก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปสำรวจดูข้อกำหนดต่าง ๆ ว่าเราจะสามารถยื่นกู้ได้ในเงื่อนไขใดบ้าง

อ่านเรื่องแนะนำ