สาเหตุที่ยื่นกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน ลองไปดู 4 สาเหตุหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

สาเหตุที่ยื่นกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน ลองไปดู 4 สาเหตุหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

ในช่วงปีที่ผ่านมาในภาพรวมของจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของประชากรไทย ค่อนข้างน่าเป็นห่วง พบว่าหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างหน้าตกใจ  ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนี้สินเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี้เสียที่สูงจากการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จึงทำให้ธนาคารมีมาตรการกฎระเบียบที่เคร่งครัดเข้ามาช่วยคัดกรองลูกค้า ซึ่งอาจทำให้การยื่นกู้ซื้อบ้านมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ยุ่งยากมากขึ้น ทำให้หลายคนมีความกังวลว่าตัวเองจะกู้ผ่านหรือไม่ หรือมีช่องทางใดที่จะสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย   ผู้เขียนจะพูดถึงสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้กู้  ส่วนใหญ่กู้ไม่ผ่าน

1. หนี้สิน

  • ผู้กู้มีหนี้สินเยอะเมื่อนำมาหักลบกับรายได้แล้ว ไม่เหลือเงินพอสำหรับการผ่อนชำระค่าบ้าน เช่น รถ บ้านโทรศัพท์ สินเชื่อส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งหากไม่สามารถเคลียร์หรือปิดได้ก็ทำให้กู้ไม่ผ่านแน่นอน
  • ประวัติเครดิตไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่ถ้าผู้กู้มีประวัติการผ่อนชำระไม่ดี หรือมีประวัติเครดิตเสียถึงขั้นดำเนินการทางกฎหมาย แทบจะทุกธนาคารจะไม่รับพิจาณาธนาคารมองว่าหนี้อื่น ๆ คุณยังบริหารไม่ดีเลยแล้วหนี้ใหม่จะเชื่อถือได้ไหม
  • เช่น ผ่อนชำระบัตรเครดิตไม่สม่ำเสมอจนโดนยื่นฟ้อง   มีประวัติการโดนฟ้องล้มละลายหรือยึดทรัพย์จากการซื้อรถ ซื้อบ้าน และสินเชื่ออื่น ๆ การกู้ร่วมการค้ำประกันการกู้เงินสินเชื่อต่าง ๆ ซึ่งผู้กู้หลักไม่ได้นำส่งจนเกิดเป็นหนี้เสีย ส่วนใหญ่ผู้กู้หลายคนแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปิดยอดหนี้โดยการกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ มาปิดเพื่อให้ทำเรื่องกู้ผ่านจริง ๆ ก็ทำได้แต่เราอาจจะสงสัยว่าบางคนทำไมปิดแล้วยังกู้ไม่ผ่าน อาจเกิดจาก
สาเหตุที่ยื่นกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน
สาเหตุที่ยื่นกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน ลองไปดู 4 สาเหตุหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ ภาพจาก https://pixabay.com
  • การปิดหนี้ ที่มียอดหนี้สูงเกินจะทำให้กู้ไม่ผ่านเพราะมองเส้นทางทางการเงินว่าคุณเอาเงินจากที่ไหนมาปิดถ้าคุณกู้ยืมมา ธนาคารมองว่าเสี่ยงเพราะคุณอาจต้องเป็นหนี้หลายทางบางธนาคารมองที่ยอดหนี้ที่ปิดต้องไม่เกิน 3 เท่าของรายได้
  • เป็นหนี้เสียเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารที่ยื่นกู้ กรณีประวัติเสีย แค่ผ่อนชำระไม่สม่ำเสมอเป็นช่วง ๆ แต่มีการเคลียร์เป็นปกติ บางธนาคารอาจจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป สำหรับใครมีเหตุผลอันสมควรก็สามารถยื่นก่อนได้ แต่ถ้าเมื่อพิจารณาในเงื่อนไขอื่นแล้วก้ำกึ่งว่าจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่าน ธนาคารก็จะกลับมาพิจารณาจุดนี้ใหม่และจะไม่อนุมัติให้ผ่านก็อาจจะเป็นได้

2. รายได้ไม่พอกับวงเงินกู้

  • สำคัญรองลงมาคือรายได้ของผู้กู้ไม่พอสำหรับการยื่นกู้ เพียงคนเดียวถึงแม้จะไม่มีหนี้หรือผ่อนอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ายื่นกู้สูงเกินไปก็จะยื่นกู้ไม่ผ่าน

3. เรื่องของอายุงาน

  • ผู้กู้ยังทำงานไม่ผ่านโปรหรือยังไม่ครบปี ธนาคารส่วนใหญ่จะไม่อนุมัติเนื่องจากมองว่าเสี่ยงต่อการออกจากงาน หรือการย้ายงานบ่อย หรืออยู่ทำงานแต่ละที่ไม่ถึงปีธนาคารมองว่าน่าสงสัยทำไมถึงออกบ่อยอาจหมายถึง เพราะตัวคุณเองทำงานไม่ได้หรือโดนไล่ออก จึงทำให้อาจไม่พิจารณา

4. เงินเก็บ

  • ถ้าคุณทำงานมาสักพักนึงแต่คุณไม่มีเงินเก็บเลย ธนาคารจะมองว่าแล้วคุณจะเอาเงินส่วนไหนมาชำระหนี้ผ่อนในแต่ละเดือน เพราะขนาดไม่ได้ผ่อนบ้านคุณยังไม่มีเงินเหลือเก็บเลย

สำหรับใครที่กำลังมองบ้านไว้แล้ว และกำลังวางแผนไว้ว่าจะกู้ซื้อบ้าน จากสาเหตุข้างต้นเราก็ได้ทราบแล้วว่า ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุทำให้ธนาคารไม่อนุมัติการกู้ซื้อบ้านผ่านได้นั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงเรื่องดังกล่าวแต่เนิน ๆ จะเป็นการดีมากหากกำลังคิดจะซื้อบ้าน เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คน เพื่อเตรียมตัวที่จะกู้ซื้อบ้านกัน 

อ่านเรื่องแนะนำ