ขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์

ขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์

วิธีเคลมประกันรถยนต์ ” เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นนอกจากเราควรจะตั้งสติแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรปฏิบัติเช่นเดียวกันเลยนั่นก็คือ การเคลมประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือว่าฝ่ายถูกก็ตาม การเคลมประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดแล้วจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและไม่ทำให้เสียเปรียบได้ง่ายกันอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยดีกว่า
การแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์จะมีสองประเภทดังนี้


การเคลมสด

เป็นการเคลมประกันภัยรถยนต์ที่ต้องการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกมาตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยตรง ซึ่งมักจะเป็นอุบัติเหตุที่มี คู่กรณี มีผู้บาดเจ็บ หรือรถยนต์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเสียหายมาก ซึ่งการเคลมประกันภัยรถยนต์แบบนี้ รถยนต์ของฝ่ายที่เสียหายจะได้รับหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหาย เพื่อนำไปติดต่อขอซ่อมรถได้ในอู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทประกันนั้นๆ จะมีขั้นตอนที่ต้องทำตามลำดับ ดังนี้
– เมื่อเกิดเหตุแล้วควรจะเปิดไฟฉุกเฉินทันทีและหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะเคลื่อนย้ายรถ จากแล้วให้โทรไปแจ้งยังบริษัทที่เราทำประกันภัยรถยนต์ไว้ ซึ่งมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Callcenter,Application เป็นต้น อ่านเรื่อง>>ขั้นตอนปฏิบัติหากประสบอุบัติเหตุ
– สิ่งต่อไปที่ไม่ควรลืมอย่างมากเลยนั่นก็คือ การแจ้งเลขทะเบียนรถของทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีกัน รวมไปถึงการสถานที่เกิดเหตุ การอธิบายลักษณะการเกิดเหตุ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะทำให้สามารถเคลมประกันภัยรถยนต์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
– เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปเหตุการณ์อย่างถูกต้องแล้ว ผู้เสียหายสามารถนำรถเข้าไปซ่อมที่อู่รถยนต์ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์แห่งนั้นๆได้ อ่านเรื่อง>>ประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด

วิธีเคลมประกันรถยนต์
ขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ ที่มาของรูปประกอบ www.pixabay.com/

การเคลมแห้ง

    • เป็นการเคลมประกันภัยรถยนต์ที่ไม่ต้องนำเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งมักเป็นกรณีที่รถประกันมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยหรือปานกลางและไม่มีคู่กรณี ซึ่งทางผู้เอาประกันภัยรถยนต์สามารถนำรถยนต์ของตนเองไปติดต่อซ่อมในอู่ที่อยู่เครือของบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้เลย มีขั้นตอนที่ควรนำไปปฏิบัติดังนี้
      หากแจ้งซ่อมที่อู่ ควรเตรียมเอกสารดังนี้ ไม่ว่าจะเป็น กรมธรรม์ สำเนาใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ จากนั้นจึงจะสามารถนำรถเข้าไปซ่อมได้
    • แต่ถ้าหากว่าแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ ควรมีข้อมูลสี่อย่างนี้ เพื่อให้มีการอนุมัติเคลมได้ นั่นก็คือ ข้อมูลฝ่ายรถประกัน,ข้อมูลการเกิดเหตุ,ภาพถ่ายความเสียหายของรถ เป็นต้น
    • เมื่อเราสามารถนำรถยนต์เข้าไปซ่อมในอู่ได้แล้ว ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะมีการแจ้งเคลม ตกลงราคา วางบิล เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะประสานงานกับทางอู่ซ่อมเอง อ่านเรื่อง>>ประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดีที่สุด

บทความที่คล้ายกัน