รถยนต์อายุ 5 ปีขึ้นไปทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ไหม

รถยนต์อายุ 5 ปีขึ้นไปทำประกันชั้น 1 ได้ไหม

การทำประกันภัยรถยนต์นับเป็นหลักประกันที่ช่วยให้เจ้าของรถรู้สึกสบายใจยามเมื่อรถประสบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน   โดยเฉพาะ ประกันรถยนต์ภัยชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองแบบรอบด้าน ทั้งในกรณีที่รถหาย รถถูกชนโดยไร้คู่กรณี ตลอดไปจนถึงกรณีน้ำท่วมหรือไฟไหม้รถ ซึ่งในบางครั้งเจ้าของรถที่ใช้งานรถยนต์มานานกว่า 5 ปี ก็อาจเกิดความสงสัยว่ารถยนต์ของตนจะยังสามารถทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้หรือไม่  และจะได้รับความคุ้มครองเท่ากับรถใหม่หรือไม่ คำตอบคือ รถเก่าอายุ 5 ปีขึ้นไป สามารถทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ เพียงแต่อาจมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนี้


1.     สถานที่ซ่อมบำรุงรถยนต์ ในปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์ส่วนมากจะปรับสถานที่ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการซ่อมห้างเป็นการซ่อมที่อู่แทน ซึ่งหากเจ้าของรถยนต์รู้สึกกังวลไม่มั่นใจกับการซ่อมผ่านอู่ก็สามารถเลือกใช้บริการกับอู่ที่ทางบริษัทประกันมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้ได้ เพราะอู่เหล่านี้จะสามารถประสานงานกับบริษัทที่ทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้โดยตรง ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนไปที่บริษัทประกันรถยนต์ได้ในกรณีที่พบปัญหาการให้บริการ จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของรถได้อย่างแน่นอน

รถยนต์อายุ 5 ปีขึ้นไป ทำประกันชั้น 1 ได้ไหม
รถยนต์อายุ 5 ปีขึ้นไป ทำประกันชั้น 1 ได้ไหม ที่มาของรูปประกอบ www.pixabay.com

2.     กรณีเป็นการต่อสัญญาประกันกับบริษัทประกันภัยเดิมและมีประวัติการเคลมที่ดี ทางบริษัทที่ให้ประกันอาจมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ทำประกันภัย  อาทิเช่น ราคาเบี้ยประกันที่ถูกลง ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นจากค่าการเสียหายส่วนแรก เป็นต้น ซึ่งสิทธิพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการรักษาวินัยในการจราจรและประวัติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำประกันเป็นสำคัญ อ่านเรื่อง>>ทำประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

3.     การนับอายุรถว่าอายุถึง 5 ปีหรือไม่นั้น ทางผู้ให้บริการจะใช้วิธีนับที่ปี พศ.เลย อย่างกรณีออกรถปี 2561 จะนับอายุการใช้งานเป็น 1 ปี ดังนั้นเมื่อต่อสัญญาประกันภัยรถยนต์ในปี 2562 รถจะมีอายุการใช้งาน 2 ปีตั้งนั้นการต่อสัญญาในปี พศ. 2565 จะกลายเป็นสัญญาประกันของรถอายุ 5 ปี

อย่างไรก็ดีรายละเอียดความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบริษัทที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์ ผู้ทำประกันจึงควรอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ทั้งเบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครอง อันตรายประเภทต่าง ๆ ที่ทางสัญญาประกันให้ความคุ้มครอง ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ส่งผลโดยตรงต่อเจ้าของรถยนต์ และอย่าลืมขับขี่อย่างมีวินัย มีสติ เพื่อให้มีประวัติการขับขี่ที่ดี ยิ่งมีประวัติการขับขี่ที่ดี เจ้าของรถก็จะยิ่งได้สิทธิประโยชน์ที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่เองอีกด้วย

อ่านเนื้อหาที่คล้ายกัน