กรณีที่รถถูกไฟไหม้ ประกันแต่ละแบบคุ้มครองให้อย่างไร

กรณีที่รถถูกไฟไหม้ ประกันแต่ละแบบคุ้มครองให้อย่างไร