ประกันภัยรถยนต์ ‘ซ่อมห้าง’ VS ‘ซ่อมอู่’ ต่างกันอย่างไร?

ประกันภัยรถยนต์ ‘ซ่อมห้าง’ VS ‘ซ่อมอู่’ ต่างกันอย่างไร?

เมื่อจะทำประกันภัยรถยนต์สักครั้งเชื่อได้เลยว่าเจ้าของรถยนต์โดยมากจะให้ความสำคัญกับการเลือกสถานที่ซ่อมรถยนต์ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการซ่อมห้าง และการซ่อมที่อู่รถยนต์ จึงขออธิบายรายละเอียดและความแตกต่างของการส่งรถซ่อมห้างและซ่อมอู่ที่มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้


1.     การซ่อมห้าง คือการใช้บริการจากศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ โดยเฉพาะนั่นเอง ถือเป็นอู่ซ่อมที่มีมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการในระดับที่ดี

ข้อดีของการซ่อมห้าง

 • อะไหล่ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมจะมีคุณภาพและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เพราะเป็นอะไหล่ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง เจ้าของรถจึงมีความเชื่อมั่นในอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ว่าเป็นอะไหล่แท้ ถึงราคาจะแพงกว่าแต่ก็อุ่นใจกว่าด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพอะไหล่
 • ช่างหรือผู้ให้บริการได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรถยนต์ได้อย่างเหมาะสม อ่านเรื่อง>>เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์
 • งานซ่อมแต่ละครั้งจะมีบันทึกรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจน  มีการรับรองผลการซ่อมเพื่อให้รถได้รับการซ่อมแซมอย่างมีคุณภาพ

ข้อเสียของการซ่อมห้าง

 • ราคาค่าให้บริการและอะไหล่ต่าง ๆ มักมีราคาที่สูงมาก
 • การซ่อมมักใช้เวลานานกว่า
 • มีศูนย์ซ่อมน้อยและบางครั้งเจ้าของรถอาจต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลจึงจะไปถึงศูนย์ให้บริการ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็จะยิ่งมีสาขาให้บริการที่น้อย

2.     การซ่อมอู่ คือการนำรถที่ต้องการจะซ่อม ไปใช้บริการอู่ด้านนอกที่ไม่ใช่ศูนย์ซ่อมบริการของรถยี่ห้อนั้นๆ หรืออาจเป็นอู่ที่อยู่ในการให้บริการของบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เราได้ทำเอาไว้นั่นเอง เรียกว่าการซ่อมอู่ก็จะมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดีของการซ่อมอู่ 

ประกันภัย ‘ซ่อมห้าง’ VS ‘ซ่อมอู่’ ต่างกันอย่างไร
ประกันภัย ‘ซ่อมห้าง’ VS ‘ซ่อมอู่’ ต่างกันอย่างไร ที่มาของรูป www.pixabay.com/
 • มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริการจึงเดินทางได้สะดวก  สามารถพูดคุยบอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างเป็นกันเอง
 • ค่าใช้จ่ายมีราคาถูก ยิ่งเป็นอู่ที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทที่ให้บริการประกันภัยก็จะสามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายก่อน
 • ช่างที่ให้บริการมักมีประสบการณ์สูง มีฝีมือดี ยิ่งในอู่ที่มีมาตรฐานก็ยิ่งเชื่อมั่นในผลงานซ่อมที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มที่ อ่านเรื่อง>>ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี

ข้อเสียของการซ่อมอู่

 • มักไม่มีการรับประกันผลงานซ่อม ทำให้เมื่อเกิดปัญหาหลังการซ่อมจะไม่มีการรับผิดชอบจากทางอู่ในภายหลังอีก
 • อู่บางแห่งที่ไม่ซื่อสัตย์อาจนำอะไหล่ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ ทำให้อายุการใช้งานสั้นและเกิดปัญหาในภายหลังได้
 • อู่บางแห่งที่ไม่ใส่ใจในการให้บริการทำให้ใช้เวลาในการซ่อมนานเกินไป

จะเห็นได้ว่าการให้บริการซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ก็ล้วนมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน อยู่ที่เจ้าของรถจะพิจารณาเลือกใช้บริการ  ในขณะนี้ทางบริษัทประกันภัยยังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการงานซ่อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในโอกาสต่อ ๆ ไป ผู้ทำสัญญาประกันจึงจะได้รับความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดบกพร่องและสนองตอบความต้องการผู้ทำประกันได้ดีขึ้น

อ่านต่อเนื้อหาที่ตรงกัน