ขั้นตอนการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารธอส.

ขั้นตอนการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารธอส.

เมื่อพูดถึงการซื้อบ้านด้วยเงินผ่อนแล้วหลายคนก็จะเริ่มมองหาธนาคารที่จะเข้ามาซัพพอร์ทในการซื้อที่จะทำให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์การซื้อ  ซึ่งก็มีหลากหลายสถาบันแต่ก็ต้องยอมรับว่าธนาคารของรัฐจะเป็นสถานที่แรก ๆ ที่คนสนใจมากด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากจนเกินไปและจะไม่พูดถึงธนาคารของรัฐที่มีพันธกิจเรื่องบ้านโดยเฉพาะไม่ได้เลยนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่เอง

ผู้เขียนจะพูดถึงขั้นตอนและวิธีการยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบพอเป็นแนวทางสำหรับการเตรียมตัว จัดเวลาในการมาดำเนินการต่าง ๆ ออกมาเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

คำนวนวงเงินเบื้องต้น

ขั้นตอนแรกคำนวณวงเงินกู้เบื้องต้นเพื่อจะได้ทราบข้อมูลคร่าวๆ ว่าวงเงินที่กู้ได้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ และเพื่อจะเช็คหรือขอคำแนะนำจากพนักงานในกรณีกู้ได้น้อยหรือกู้ไม่ผ่านเผื่อจะมีแนวทางให้ดำเนินต่อไป และเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้โดยการนำ สลีปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด หรือถหากเป็นไปได้ถ้าสามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์สวัสดิการมาด้วยก็จะเป็นการดีมากจะได้ง่ายในการตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารธอส.
ขั้นตอนการยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารธอส. ภาพจาก https://pixabay.com

เตรียมเอกสาร

ขั้นตอนต่อไปเมื่อทราบคร่าว ๆ ถึงยอดที่กู้ได้แล้ว

 • ก็จัดเตรียมเอกสารตามที่พนักงานแนะนำให้ครบทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  แนะนำว่าต้องครบก่อนยื่น เพราะถ้าไม่ครบพนักงานจะไม่นับวันให้โดยปกติถ้าเอกสารครบระยะเวลาในการอนุมัติไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าเอกสารไม่ครบหรือเช็คว่าขาดธนาคารจะเริ่มนับ1 ใหม่ในวันที่มีการทวงถามเอกสาร
 • เอกสารทุกใบแนะนำให้เซ็นชื่อรับรองให้ครบกรณีเป็นเอกสารที่มีการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับจริง
 • กรณีซื้อบ้านที่มีการสร้างขายไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรรคหรือบ้านมือ 2 วันยื่นเอกสารผู้กู้ต้องพาผู้ขายมาด้วยธนาคารมีความจำเป็นต้องสัมภาษณ์ทั้งผู้ขายผู้ซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาการแอบอ้างขายโดยที่ผู้ขายไม่รู้และหลอกลวงมาเซ็นสัญญาโดยที่ผู้ขายไม่รับทราบเงื่อนไขและราคาซื้อขายไม่อย่างนั้นธนาคารจจะนัดให้มาอีกครั้งในวันอื่น ๆ

รอประเมิน/ตรวจกิจการ

 • เมื่อเอกสารครบธนาคารจะนัดประเมินประมาณ1 อาทิตย์ บริษัทประเมินจะติดต่อขอเข้าไปประเมินบ้าน ให้ผู้กู้อยู่บ้านและเปิดบ้านให้บริษัทเข้าไปประเมินจะมีการเก็บเงินหน้าบ้านให้ผู้กู้จ่ายและเก็บใบเสร็จไว้แสดงให้พนักงานในวันทำนิติกรรม กรณีอาชีพอิสระ หรืออาชีพประจำที่บริษัทไม่มั่นคง จะต้องมีการออกตรวจกิจการโดยพนักงานสินเชื่อเพื่อตรวจดูว่าได้มีการประกอบอาชีพจริง กิจการมีอยู่จริง

แจ้งผลอนุมัติ

หลังจากประเมินเสร็จพนักงานจะแจ้งผลอนุมัติ สำหรับยอดวงเงินที่กู้ได้ ซึ่งยอดที่ยื่นกู้ตอนแรกอาจจะได้ตรงหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้วิเคราะห์หลัก ซึ่งวันนี้ผู้กู้จะทราบยอดที่แท้จริง และสามารถตัดสินใจได้ว่า

 • จะทำนิติกรรมต่อคือพอใจกับวงเงินที่อนุมัติก็จะนัดทำนิติกรรมต่อให้ลูกค้านัดวันที่สะดวกหลังจากวงเงินอนุมัติแล้วให้เวลานัดวันไม่เกิน 3 เดือน
 • หรือจะยกเลิกการยื่นกู้กรณีวงเงินไม่ได้ตามที่ยื่นขอ ก็สามารถติดต่อขอรับเอกสารส่วนตัวคืนได้

นัดทำนิติกรรม/โอน

หากลูกค้านัดทำนิติกรรม ต้องเตรียมต่อไปนี้ 

 1. จัดเตรียมเอกสารส่วนตัว
 2. เตรียมค่าใช้จ่ายทั้งค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมที่ดิน ให้พร้อม
 3. เปิดบัญชีธนาคารไว้ล่วงหน้าก่อนวันโอน ค่าเปิดบัญชี 500 บาท
 4. ผู้กู้ ผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) คู่สมรส (ถ้ามี)  ผู้ขายต้องมาทำนิติกรรมในวันโอน
 5. ผู้กู้มาเซ็นสัญญาที่ธนาคารก่อน จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมนิติกรรม 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมการยื้นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้
 6. เซ็นสัญญาของกรมที่ดินที่สำนักงานที่ดินที่โฉนดติดอยู่  จ่ายค่าธรรมเนียมที่ดินขึ้นอยู่กับราคาประเมิณของกรมที่ดิน ประกอบด้วย ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ค่าโอน 2% ของราคาประเมิณของกรมที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ 0.5%
 7. โอนเสร็จกลับมารับเงินที่ธนาคาร ธนาคารจะออกให้เป็นแคชเชียร์เช็คหรือโอนเข้าบัญชีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกู้

ทั้งหมดก็เป็นขั้นตอนการยื้นเรื่องขอสินเชื่อบ้านสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย อาจจะไม่ได้ละเอียดทุกขั้นตอนแต่จากประสบการณ์ที่เคยซื้อบ้านหลัก ๆ ก็จะประมาณนี้

อ่านเรื่องแนะนำ