กู้ปลูกสร้างบ้านกับธอส.


กู้ปลูกสร้างบ้านกับธอส.

สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเกี่ยวกับการปลูกสร้างหลายแบบ กู้ปลูกสร้างบนที่ดินตัวเอง กู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง กู้ไถ่ถอนที่ดินพร้อมปลูกสร้าง ซึ่งก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันคือการปลูกสร้าง

การกู้ปลูกสร้างธอส.มีเงื่อนไขว่าที่ดินที่จะนำมากู้ปลูกสร้างจะต้องเป็นชื่อของผู้กู้และที่ดินต้องปลอดภาระหนี้หากยังติดอยู่แบงค์อื่นก็ให้เป็นการกู้ไถ่ถอนพร้อมปลูกสร้าง หรือหากเป็นที่ดินคนอื่นก็ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างหากเป็นชื่อของพ่อ-เม่ พี่-น้อง สามี-ภรรยา ต้องนำมากู้ร่วมให้มีชื่อด้วย

วงเงินอนุมัติกรณีกู้ปลูกสร้างของธอส.จะแบ่งออกเป็นกรณีดังนี้

1.กรณีบ้านสร้างเสร็จ 90%-100% ผู้กู้สามารถยื่นกู้และเบิกเงินงวดเดียวเลยก็ได้คิดตามสภาพบ้าน

2.หรือกรณียังไม่ได้สร้างแล้วจะยื่นกู้ สำหรับธอส.  ธนาคารจะไม่ได้ให้เงินไปทั้งก้อนที่ลูกค้าสามารถกู้ได้แต่จะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามเปอร์เซ็นต์การก่อสร้างซึ่งเมื่อผู้กู้สร้างบ้านไปสักระยะก็นัดบริษัทให้เข้าไปประเมิณ เพื่อมารับเงินงวดใหม่จนกว่าจะเสร็จจะเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรับเงินงวดครั้งละ 800 บาทเพราะฉนั้นแนะนำให้ทำน้อยครั้งจะได้ไม่เสียค่าประเมินเยอะ

  • ผู้กู้ต้องมีเปอร์เซ็นต์การสร้างบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า20%  
  • หากผู้กู้ไม่มีเงินสำรองในการสร้าง20%  จะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่ม  0.50% สำหรับวงเงิน 20% แรก จนกว่าจะรับเงินงวดงวดสุดท้าย

3.ที่ดินที่นำมาปลูกสร้างต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน5 ไร่ และมีแปลงย่อยมากกว่า 5 แปลง

กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านกับธอส
กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านกับธอส ภาพจาก https://pixabay.com

เอกสารที่ต้องใช้เกี่ยวกับการปลูกสร้าง

  1. แบบแปลนการก่อสร้าง ต้องมีแบบแปลนบ้านมาก่อน อาจจะให้ช่างออกแบบ หรือจะเป็นแบบฟรีตามเว็บไซต์ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีให้บริการ หรือแบบที่ออกเองแล้วมีการเซ็นรับรองโดยมีการรับรองจาก อบต.หรือเทศบาล
  2. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง หลังจากได้แบบแปลนก็ขออนุญาติปลูกสร้างต่อเลยที่ อบต.หรือเทศบาล กรณีเลือกแบบบ้านฟรีที่อบต. หรือเทศบาลมีบริการ ก็จะเสียค่าบริการนิดหน่อยแต่เค้าจะออกใบอนุญาติปลูกสร้างให้เลย
  3. สัญญารับเหมาก่อสร้าง ทำสัญญาว่าจ้างช่างรับเหมาขึ้นมา จะเป็นช่างชาวบ้าน หรือจะเป็นบริษัทรับเหมาก็ได้ ถ้าเป็นบริษัทเค้าจะออกเอกสารมาให้ครบรวมทั้ง BOQ 
  4. ใบประมาณการก่อสร้าง BOQ ใบประมาณการก่อสร้าง จะเป็นใบที่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย การพิจารณาวงเงินที่ขอกู้ จะขึ้นอยู่กับราคาที่ระบุมาในใบ BOQ นี้ เพราะฉนั้นจะยื่นกู้เท่าไหร่ก็ลงรายละเอียดในใบประมาณการก่อสร้าง
  5. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก  ถ่ายสำเนาเท่าฉบับจริง แนบพร้อมเอกสาร ทด 13 ถ้าที่ดินมาจากการให้โดยมรดก ก็เป็นสัญญาให้ฉบับกรมที่ดิน ถ้ามาจากการซื้อขายก็เป็นสัญญาซื้อขายฉบับกรมที่ดิน หากไม่มีสามารถขอคัดได้ที่กรมที่ดิน

การกู้ปลูกสร้างอาจจะมีระเบียบขั้นตอนที่เยอะสักหน่อย ด้วยคำว่าติดต่อหน่วยงานราชการ จึงอาจจะต้องใช้เวลานานในแต่ละขั้นตอน เพราะฉนั้นหากคิดจะกู้ปลูกสร้าง ควรต้องกะระยะเวลาเผื่อเอาไว้หน่อยในการเตรียมเอกสาร และเตรียมค่าใช้จ่ายไว้สำหรับการขออนุญาติต่าง ๆ พอสมควร

อ่านเรื่องแนะนำ