ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ รถยนต์ชนิด 5 ปีเป็น 5 ปี

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ รถยนต์ชนิด 5 ปีเป็น 5 ปี

หลังจากที่ใบขับขี่แบบชั่วคราว 2 ปีได้หมดอายุลงเราก็ต้องไปขอใบอนุญาติขับขี่แบบ 5 ปีหากแบบ5ปีหมดอายุอีก ก็ต้องมาต่อแบบ 5 อีกนะเพราะยุคนี้แบบ 10 ปี หรือตลอดชีพไม่มีแล้วดังนั้นเราจึงขออนุญาตินำข้อมูลและ ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ ชนิด 5 ปีไปเป็น 5 ปีมาฝากกันเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่า”

การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

คุณสมบัติของผู้ขับขี่

  1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว
  2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ
  3. กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่
ขั้นตอนการต่อใบขับขี่แบบ 5ปี เป็น 5ปี

หลักฐานประกอบคำขอใบขับขี่แบบ 5 ปี

  1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
  2. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
  2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 ขั้นตอนดังนี ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
  3. อบรม 1 ชั่วโมง
  4. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียนด้วย กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์  ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th อ่านเรื่อง>>การต่อใบขับขี่แบบชั่วคราวเป็น 5ปี

อย่าลืมไปต่อใบขับขี่รถยนต์กันนะครับ จำวันเดือนปีที่หมดอายุดีๆ แล้วก็เตรียมข้อมูลหลักฐานจากข้อมูล กรมการขนส่งทางบกที่ทางเว็บนำมาลงไว้เป็นตัวอย่างนะครับ บ๊าย บาย

บทความคล้ายกัน